ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل فاطیما
فاطیما
30 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل مینا
مینا
35 ساله از کرج
تصویر پروفایل پری
پری
29 ساله از اهواز
تصویر پروفایل مرجان
مرجان
33 ساله از تهران
تصویر پروفایل رامسین
رامسین
38 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل مهتاب
مهتاب
47 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرضیه
مرضیه
44 ساله از جاجرم
تصویر پروفایل مهران
مهران
28 ساله از سنندج
تصویر پروفایل شيرين
شيرين
46 ساله از تبریز
تصویر پروفایل جاوید
جاوید
38 ساله از شیراز
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
20 ساله از تهران
تصویر پروفایل بهنوش
بهنوش
37 ساله از سنندج

سایت زن یابی

با ظهور سایت زن یابی ایران ، سایت همسریابی شیدایی به طور منظم تر و منسجم تر به فعالیت پرداختند. به زودی پس از تخریب پل بر دریای کابل، سایت زن یابی کوچک سایت زن یابی ایران به صورت غیرمنتظره سایت همسریابی نازیار ”محمد شریف خان” را به تصرف درآوردند. مکناتن از خشم و غیظ گیج شده بود. این سایت همسریابی نازیار یا دقیق تر گفته شود ویلای سابقه تقریبا متصل دیوار جنوب غربی سایت همسریابی قرار داشت و آن را به دیپو تبدیل کرده بودند و سایت همسریابی در آن شش هزار برخ جبه خانه را محافظت می کردند.

سایت زن یابی


سایت زن یابی

سایت زن یابی ایران

با ظهور سایت زن یابی ایران ، سایت همسریابی شیدایی به طور منظم تر و منسجم تر به فعالیت پرداختند. به زودی پس از تخریب پل بر دریای کابل، سایت زن یابی کوچک سایت زن یابی ایران به صورت غیرمنتظره سایت همسریابی نازیار ”محمد شریف خان” را به تصرف درآوردند. مکناتن از خشم وغیظ گیج شده بود. این سایت همسریابی نازیار یا دقیق تر گفته شود ویلای سابقه تقریبا متصل دیوار جنوب غربی سایت همسریابی قرار داشت و آن را به دیپو تبدیل کرده بودند و سایت همسریابی در آن شش هزار برخ جبه خانه را محافظت می کردند.

شش هزار! این سایت همسریابی نازیار از طرف یک تولی مکمل محافظت می شد که فرمانده آن را سایت همسریابی دو همدم هوتری به عهده داشت. سربازان سلاح خود را گذاشته و به سایت همسریابی گریختند. تنها خود عضویت سایت همسریابی دو همدم عقب نشینی را حمایه می کرد. در مورد این قضیه در کتابچه یادداشت سایت همسریابی هلو سیل نیز مطلبی نوشته شده است. در طفل شیرخوار مسلح با چوب همان روز او نوشت که تولی پس از حمله فرار کرد که آن را و افزود این فرار، شرم آورترین فراری بود که صورت گرفته نیز می توانست عقب بزند بود.

سایت همسریابی

دادن جزای سنگین به این سایت همسریابی بیهوده بود وقتی ترس اولی رفع گردید، آن ها خودشان حاضر گردیدند تا سایت همسریابی نازیار را دوباره به دست بیاورند. قبل از اینکه به آن ها اجازه داده شود، سایت همسریابی شیدایی الفنستون تصمیم گرفت با تورن انجنیری قوای بمبئی ستیرت در این مورد مشاوره کند. و اینکه آیا می توان سایت همسریابی نازیار را بحیث استحکامات مورد استفاده قرار داد و موفق میشویم از آن نگهداری کرد؟ یا اینکه مشخص تر گفته شود داماد سایت همسریابی هلو سیل با نیشخند جواب داد:

آدرس سایت همسریابی موقت هلو

می توان سایت همسریابی نازیار را بحیث استحکامات مورد استفاده قرارداد در صورت که سایت همسریابی موقت هلو بجنگند و نگهداری آن در صورتی میسر است که آن ها فرار نکنند. چون سایت همسریابی شیدایی نه به این ونه به آن اطمینان داشت، از مفکوره تصرف سایت همسریابی موقت هلو صرف نظر نمود. اما آن طور که به زودی معلوم گردید، این تصمیم وی کاملا بیهوده بود. به طور مجموعی در دوصد و پنجاه متری سایت همسریابی موقت هلو محمد شریف، استحکامات دیگر سایت همسریابی ” سایت همسریابی موقت هلو کمیساری” واقع بود که در آن ذخایر اساسی مواد خوراکه، البسه و مهمات محافظه می شد. دسته محافظ سایت همسریابی موقت هلو مذکور از نود نفر تشکل گردیده بود که قومانده آن را دریم سایت همسریابی دو همدم وارن به عهده داشت. اما راه آن زیر آتش سایت همسریابی دو همدم ی که سایت زن یابی ایران ”محمد شریف” را تصرف کرده بودند قرار گرفت.

سایت همسریابی دو همدم

”به خاطر سایت زن یابی ایران کمیساری” با سرسختی جنگیدند، وقت و بی وقت فرستاده های سایت همسریابی دو همدم نزد وارن می آمدند. سایت همسریابی شیدایی امر مقاومت می داد و وعده رسیدن قوای کمکی می کرد. جنگ به خاطر ” سایت زن یابی ایران کمیساری” دو شبانه روز ادامه یافت. چند نفر زخمی از آنجا آورده شدند و آن ها اصرار نمودند که قوای کمکی هرچه زودتر فرستاده شود. سایت همسریابی دو همدم که در سایت زن یابی ایران محمد شریف جا به جا گردیده بود، تلاش دوم به خاطر شکستاندن محاصره ” سایت زن یابی ایران کمیسارای” را نیز عقیم ساخت.

سواره نظام نیز به کار انداخته شد اما موفقیت به دست نیامد. در بحبوحه مشاجرات شدیدی که به خاطر کمک به وارن جریان داشت پیامی از لفتننت رسید که در آن گفته شده بود:

به اطلاع می رساند که اگر نیروی کمکی نرسد، او مجبور می شود موضع را ترک بگوید. به او خبر دادند که تیم نجات تا ساعت دوی شب آماده می گردد. این سایت زن یابی تا ساعت چهار هم آماده نگردید.طرف های سحر، وارن با چند نفر عسکر باقیمانده به سایت همسریابی داخل گردید. یاور الفنستون فوری خود را نزد او رساند تا بداند که چطور سایت همسریابی دو همدم جرئت کرده است موضع خود را ترک گوید. وارن که با عصبانیت تفنگچه خود را در دست می فشرد غرزد:

سایت همسریابی شیدایی

من این سایت همسریابی شیدایی را در محکمه که با ساس درخواست من تشکیل می شود ارائه می کنم. ضرباتی که در این روزها بر سایت همسریابی وارد می شد، بلاشبه از طرف دست مجربی اداره می گردید. هردو سایت زن یابی ایران از دست رفت و مواد خوراکی نیز به آخر رسید. سایت همسریابی کابل با گرسنگی مرگباری روبرو گردید. در همین وقت خبر دیگری رسید؛ قاصد شاه شجاع الملک اطلاع داد که سایت همسریابی شیدایی ذخایر بزرگ گندم و آرد را که از طرف جانسون برای قوای شاه جمع آوری شده بود، اشغال کردند. فرمانروای سایت زن یابی ایران در وقت و زمانش نمی خواست که ذخایر را در بالاحصار اعمار کنند از این رو آن ها را در حومه شهر ساخته بودند.

سایت همسریابی هلو

سایت همسریابی هلو از طرف دوصد نفر سپاهی که قومانده آن را تورن کولین مکنزی به عهده داشت، محافظه می شد. در جریان چند روز دسته مکنزی که با بی صبری مانند وارن منتظر تقویه بود، درهم شکست و او نیز با چند نفر عسکر از حال برآمده، خود را به شیرپور رساند. وضع ”جهان گشایان” فاجعه انگیز گردید. هر قدر که ویلیام حی، موهن لال را به خریدن سرکردگان مجدانه به کار انداخت عملا در این مورد چانسی وجود نداشت. همزمان با اینکه موفقیت های سایت همسریابی شیدایی توسعه پیدا می کرد؛ وادار کردن حتی طماع ترین سرکردگان سایت زن یابی ایران به همکاری نیز مشکل و مشکل تر می گردید. زمستان فرا رسید ؛ کوه ها از برف مستور شدند. ساکنین سایت همسریابی شیرپور از بی هیزمی از خنک خشک شدند.

سایت همسریابی نازیار

خاصتا سایت همسریابی نازیار که به گرمی عادت داشتند و قسمت بزرگی اردوی سند را تشکیل می دادند. به روز دهم دسمبر سال 1841 قوماندان سایت همسریابی غزنی دگروال پالمر اطلاع داد که لوای مکلارن که سایت همسریابی شیدایی هورت آن را به درخواست الفنستون از قندهار به کابل اعزام نموده بود نسبت موجودیت برف زیاد نتوانست از کوتل ها عبور کند، بنا دوباره بازگشت نمود. یعنی که چهار پنج ماه کامل از جنوب کمک رسیده نمی تواند. عملا مواد خوراکی وجود نداشت. در سایت همسریابی شترها و مواشی را کشتند. سیاست طویل ساختن مذاکرات به ضرر برتانوی ها تمام شد. مکناتن برای اینکه کدام ”طوس بازی” را برای خود نگاه کند مسوده معاهده را آماده کرد و شرط ملاقات با سایت زن یابی ایران را در میان گذاشت.

مطالب مشابه