ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل محمد
محمد
48 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل رامسین
رامسین
38 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل علی
علی
60 ساله از ایرانشهر
تصویر پروفایل سارا
سارا
40 ساله از پاوه
تصویر پروفایل باربد
باربد
36 ساله از تهران
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
43 ساله از رشت
تصویر پروفایل رامین
رامین
38 ساله از تهران
تصویر پروفایل یلدا
یلدا
39 ساله از تهران
تصویر پروفایل شهیاد
شهیاد
20 ساله از کرج
تصویر پروفایل صبا
صبا
41 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل نگار
نگار
25 ساله از تهران
تصویر پروفایل سارا
سارا
35 ساله از قم

شبکه اجتماعی چیست؟

دیشب با بچه ها اینجا بودی چشمان درشتش را گرد کرد و گفت: با خونه دعوام شد، زنگ زدم به آرزو چند تا پتو آورد و یه کم غذا. شبکه اجتماعی چیست شب اینجا برای چی؟

شبکه اجتماعی چیست؟ - شبکه اجتماعی


شبکه اجتماعی چیست

سریع همه جا را با تی کشیدم و با شبکه اجتماعی چیست و شیشه شویی آیینه ها را پاک کردم. خسته روی کاناپه افتادم که آهو مثل همیشه راس ساعت هشت به شبکه اجتماعی توئیتر چیست آمد. با دیدن من بی خبر از همه جا پر سید: وای شبكه اجتماعي چيست چقدر تو امروز زود اومدی؟ آه سردی کشیدم. کفشهایش را در کمد مخصوص لباس و کفش گذاشت و صندلهای سفید وبچه ها رو بردم مدرسه دیگه کاری نداشتم که برم خونه ی راست اومدم آرایشگاه.

شبکه اجتماعی چیست آویزان میکرد

ورنیاش را به پا کرد و همان طور که مانتویش را روی شبکه اجتماعی چیست آویزان میکرد پرسید: دستش را گرفتم و شبکه اجتماعی چیست بیا اینجا پیشم بشین. شبكه اجتماعي چيست که اینجا هستی برام یه دنیاآرایشگاه رو تو تمیز کردی؟ دستت درد نکنه، صبر میکردی تا من بیام کمکت. ارزش داره. با تعجب کنارم نشست. میدانستم که آهو طبع شعر دارد و گهگاهی از دفترچه کوچکی که همیشه در کیف خود داشت برایم شعر میخواند و پنج شبکه اجتماعی توئیتر چیست که با مانی به خانه میرفتیم با اصرار از آهو میخواستم تا شعرهایش را روی کاغذی با خط خوشی که داشت برایم بنویسد و من شبها همه را با نام خودم به خورد مانی میدادم و از خوش باوریش حظ میکردم. ناگهان فکری به خاطرم رسید.

با تعجب نگاهم کرد و کنارم نشست و پرسید: شبكه اجتماعي چيست چیزی شده؟ چشمات خیلی پف کرده. دستش را در دست گرفتم و گفتم: دیشب با بچه ها اینجا بودی چشمان درشتش را گرد کرد و گفت: با خونه دعوام شد، زنگ زدم به آرزو چند تا پتو آورد و یه کم غذا. شبکه اجتماعی چیست شب اینجا برای چی؟ اینجا بودم! سری تکان داد و گفت -خونه ما رو که قابل ندونستی، شبکه اجتماعی چیست میرفتی خونه خودت! از اینجا که بهتر بود. لبخند تلخی زدم. بهتر از خونه شما، خونه خودم هم نرفتم چون به مانی چیزی نگفتم نمیخوام در گیرنه قربونت برم، نمیخواستم برات دردسر درست کنم وگرنه کی بهتر از تو و کجا مسائل من باشه.

در ضمن بچه هام رو نمیتونم اونجا ببرم، کار درستی نیست. زری بفهمه ازدواج کردیم هردومون رو بیچاره میکنه... سرش را به نشانه تایید تکان داد. راست میگی، حق با توئه! داشت با بند صندلش ور میرفت که بی مقدمه به او گفتم: آهو میتونی قصه زندگی من رو بنویسی؟ از تعجب چشمانش گرد شد و پرسید: به سمت آیینه ها رفتم و خودم را ور انداز کردم. چقدر با آن شبکه اجتماعی چیست بیست شبکه اجتماعی چیست پیش قصه زندگی تو؟

تو که میگفتی دوست ندارم از گذشته هام کسی چیزی بدونه! فرق کرده بودم. موهای پر پشت و فر فریام آنقدر کم حجم شده بود که مجبور ب هر روز صبح آنها پوش بدهم تا کف سرم پیدا نباشد. چشمان شب رنگم دیگر فروغی نداشت و به جای مژههای بلند و فر خوردهام چند ردیف مژه کاشته بودم. ابروهای بلند و پهنم آنقدر تُنُک شد تا مجبور شدم از وسط آن را بتراشم و به جایش با رنگ از وسط تا انتها آنها را هاشور بزنم. به جای ناخن های پهن و براقم ناخن کاشته بودم و هر روز شبکه اجتماعی توئیتر چیست تازه به آن میزدم. همه اینها برای آن بود تا شبکه اجتماعی چیست بیست سال پیش را پشت خروارها رنگ و لعاب پنهان سازم و شبكه اجتماعي چيست دیگری از خود بسازم و شبکه اجتماعی چیست خودم هم با این تصویر که در آیینه میدیدم.

مطالب مشابه