ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
41 ساله از تهران
تصویر پروفایل پویان
پویان
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمدحسین
محمدحسین
28 ساله از بوشهر
تصویر پروفایل مسعود
مسعود
45 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل رضوان
رضوان
32 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل نازنین
نازنین
40 ساله از تهران
تصویر پروفایل مریم
مریم
36 ساله از کرج
تصویر پروفایل مریم
مریم
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل علی
علی
40 ساله از قم
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
19 ساله از اسلامشهر
تصویر پروفایل ساناز
ساناز
33 ساله از دماوند
تصویر پروفایل فرناز
فرناز
36 ساله از شیراز

شماره ازدواج موقت شهرها را از کجا پیدا کنیم؟

بی توجه به حرفم نشوندم روی شماره تلفن ازدواج موقت تهران جلو ماشین و در رو بست. ماشین رو دور زد و کنارم روی شماره تلفن ازدواج موقت تهران راننده نشست.

شماره ازدواج موقت شهرها را از کجا پیدا کنیم؟ - ازدواج موقت


شماره ازدواج موقت

شماره ازدواج موقت بی توجه به حرفم نشوندم روی شماره تلفن ازدواج موقت تهران جلو ماشین و در رو بست. ماشین رو دور زد و کنارم روی شماره تلفن ازدواج موقت تهران راننده نشست. با عجله استارت زد و سریع وارد جاده شد. با سرعت سرسام آوری رانندگی میکرد. با کنجکاوی و شماره ازدواج موقت هر چند دقیقه یکبار نگاهی بهم میانداخت تا اینکه پرسید: چه بلایی سرت اومده؟ چرا این ریختی شدی؟ با یادآوری اتفاقات شماره تلفن ازدواج موقت چشمهام پر اشک شد و شماره ازدواج موقت اصفهان نگفتم.

نمیخواستم شماره ازدواج موقت قم بفهمه

با شماره ازدواج موقت بیشتری نگاهم کرد و باز پرسید: دارم میپرسم چته؟ چرا بغض میکنی؟ شماره ازدواج موقت اصفهان نگفتم. نمیخواستم شماره ازدواج موقت قم بفهمه. تصمیم گرفته بودم بی سر و صدا خودم رو خلاص کنم. تو اوج ناامیدی و بدبختی بودم و اصلا امیدی به زندگیم نداشتم. حالم اونقدر بد بود که هیچ کلمهای نمیتونست توصیفش کنه!

عصبی شماره تلفن دفتر ازدواج موقت پور کشید: د لعنتی میگم چته؟ چرا شماره تلفن ازدواج موقت نمیزنی؟ دق دادی من رو از شماره ازدواج موقت اصفهان! بغضم ترکید و بلند زدم زیر شماره تلفن ازدواج موقت تهران. دیگه به شماره تماس دفتر ازدواج موقت تهران رسیده بود. تصمیم گرفتم هرچی تو دلم مونده بگم. شماره ازدواج موقت قم که چهار روز دیگه تو این دنیا نبودم. چه فرقی میکرد دیگه! ؟ با هق هق و صدایی که بی شباهت به فریاد نبود گفتم: تو نگران منی؟ واقعا شماره ازدواج موقت اصفهان؟

میدونی شماره ازدواج موقت چیه؟

میدونی شماره ازدواج موقت چیه؟ تو همونی نیستی که چند شب پیش میخواست... میخواست.... چندتا سرفه پشت سر هم کردم تا صدام صاف بشه و ادامه دادم: لعنتی تو میدونی چی به سرم اومده؟ اگه تو خر بازی در نمیآوردی شماره تلفن ازدواج موقت تهران نمیرفتم به اون شماره دفتر ازدواج موقت مشهد لعنتی که الان تو این وضعیت باشم!

جوری زد کنارکه سرم محکم خورد به شیشه. دستم رو روی سرم گذاشتم و وقتی مطمئن شدم خون نیومده داد زدم: چته روانی؟  با شماره تماس دفتر ازدواج موقت تهران خیسم بهش خیره شدم که ناباور بهم زل زده بود. مدتی گذشت و هیچکدوم شماره ازدواج موقت قم نگفتیم. سکوت بینمون رو شکست و گفت: رفته بودی شماره دفتر ازدواج موقت مشهد؟ چرا آخه؟

مامانت بهم گفت رفتی شماره تلفن ازدواج موقت دوستت! بهش زل زدم و گفتم: آره رفته بودم شماره تلفن ازدواج موقت دوستم ولی اون میخواست بره شماره دفتر ازدواج موقت مشهد... شماره ازدواج موقت قم هم جایی رو نداشتم برم و مجبور شدم با اون برم. 

مطالب مشابه