ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل سعید
سعید
27 ساله از مشهد
تصویر پروفایل مرجان
مرجان
33 ساله از تهران
تصویر پروفایل یوسف
یوسف
32 ساله از شهرکرد
تصویر پروفایل مهتاب
مهتاب
47 ساله از تهران
تصویر پروفایل جاوید
جاوید
38 ساله از شیراز
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
20 ساله از تهران
تصویر پروفایل مینا
مینا
35 ساله از کرج
تصویر پروفایل پری
پری
29 ساله از اهواز
تصویر پروفایل مهران
مهران
28 ساله از سنندج
تصویر پروفایل بهنوش
بهنوش
37 ساله از سنندج
تصویر پروفایل شيرين
شيرين
46 ساله از تبریز
تصویر پروفایل رامسین
رامسین
38 ساله از اصفهان

صیغه

صیغه یاب همین طور دقیق است. پس اگر عالی صیغه یابی با من موافق هستند، پس بهتر است گورنر جنرال هند به اقامتگاه تابستانی خویش یعنی سمله برود. بسیار خرسند خواهم بود اگر عالی صیغه این وظیفه پرمسئولیت را به من بسپارند تا زمینه ملاقات "شیر پنجاب " را با حکم روای عالی هند برای عقد صیغه صیغه مشهد مساعد سازم. محتوای این صیغه صیغه مشهد چه خواهد بود؟ هردو جانب صیغه مشهد را در مورد پشتیبانی از مبارزه عادلانه شاه شجاع الملک به خاطر تاج وتخت اجدادش امضا خواهند کرد، عالی صیغه!

صیغه


صیغه

سایت صیغه

صیغه، از روی جملۀ ”سد غیر قابل عبور”، هدف صیغه تلگرام گوب هاوز را درک کرد. یعنی وضع اقتصادی انگلستان به مراتب جدی تر از آن بود که روزنامه ها می نوشتند. پیش گویی منشی سیاسی صیغه تلگرام اوکلند نیز چنین بود. مکناتن علاقمند اقدام است و نمی تواند آرام بنشیند. صیغه یابی ، اگر اجازه دهید نقشۀ بسیار عالی دارم...

بفرمایید، آقای مکناتن، با کمال میل به سخنان شما گوش می دهم. مگر پیش از آن می خواهم بدانم آیا معلومات مشخصی پیرامون پیش روی سپاه روس به سوی سرحدات هند وجود دارد، و علت نا آرامی شدید لندن در مورد چیست؟ کار فرستادن هیأت تحت ریاست صیغه موقت به کجا رسیده است؟

عالی جناب، ما معلوماتی در باره تصمیم روسیه در مورد مرزهای هند، پارس یا افغانستان در اختیار نداریم؛ مگر تهدید بالقوه وجود دارد. اینکه پارس آمادۀ صیغه یابی رایگان به سوی هرات می باشد؛ دقیق است؛ مگر اگر با صراحت بگوییم از نظر من در این اقدام، کوچک ترین تهدیدی متوجه هند نیست. حتی اگر این اقدام طرح سیمونیچ سفیر روس نیز باشد. بر عکس این اقدام برای ما مفید نیز هست زیرا بهانۀ مناسب و موجه است برای اقدامات...

همین طور است؛ اما صیغه یاب مورد حمایت شما، چه شده است؟

پس از چند هفته، صیغه یاب صیغه یابی رایگان خواهد کرد. گورنر بمبی اسباب و لوازم صیغه در مشهد اورا مهیا می سازد. اگر هیأت با شکست مواجه گردد، تنها سهل انگاری صیغه یاب خواهد بود. چه کسی او را همراهی خواهد کرد؟

صفحه اصلی صیغه یابی

این یک صیغه یابی به اصطلاح تجارتی است، صیغه یابی لارد... کارشناسان برجسته ا ی در آن شامل شده اند. لفتننت لیچ از لشکر استحکام بمبی، لفتننت وود از بحریۀ هند، موهن لعل و شهامت علی کارمندان مجرب استخبارات، بعداً داکتر لورد از بمبی به آنان ملحق خواهد شد. صیغه یابی ، به نظرم فرستادن این هیئت، مطابق خواست مدیران کمپنی و کسان دیگری نیز خواهد بود. در این کار سهم شما ناچیز نیست، آقای مکناتن! منشی سیاسی، دستهایش را به سینه فشرد. صیغه تلگرام اوکلند موضوع قبلی را به یادش آورد. شما چیزی دربارۀ نقشه جدید می گفتید؟

صیغه موقت

صیغه موقت، عالی جناب! مطلب در مورد روسیه است. آیا این مطلب سبب تعجب شما است؟ به نظر من از حوادث باید پیشگیری کرد. چگونه؟ خوب، تصور کنید که پتربورگ در صدد صیغه یابی رایگان به سوی هند است، اما بنابر عللی به این اقدام دست نمی زند. ما باید تصور کنیم که چنین لشکری هم اکنون به سوى مستعمرات بریتانیا در صیغه یابی رایگان است. مطلبی قابل تأمل و تفکر است. شما درباره چه اقداماتی را پیشنهاد می کنید؟ در مورد باید اقدامات قاطع نمود. هدایت لندن نیز تأیید کنندۀ این امر است. ما در مورد موفقیت وظیفۀ صیغه یاب مطمئن نیستیم. نباید فراموش کرد که دوست محمد مداخله در امور داخلی خودرا نمی پسندد و برخلاف شاه شجاع الملک، به حد کافی استقلال دارد. نباید منتظر اتفاقات نامطلوب باشیم؛ بلکه باید زمینه اتحاد کمپنی واجب الاکرام هندی شرقی را با پنجاب مساعد ساخت. ما شرایط خود را بر شجاع الملک دیکته می کنیم و او جرأت مخالفت نخواهد داشت.

و به اینگونه شمال، تحت نفوذ بریتانیا در خواهد آمد و اگر روس ها در صدد سوق نیروهایشان به سوی جنوب بیافتند، آنگاه ظاهر ا سروکارشان با شجاع الملک، اما در واقع با ما خواهد بود. همین طور نیست؟

معتبرترین صیغه یاب

صیغه یاب همین طور دقیق است. مکناتن می کوشید به اوکلند فرصت فکر کردن را ندهد. پس اگر عالی صیغه یابی با من موافق هستند، پس بهتر است گورنر جنرال هند به اقامتگاه تابستانی خویش یعنی سمله برود. آدم های مورد اعتماد با رنجیت سنگ در قلمروش ملاقات خواهند کرد. بسیار خرسند خواهم بود اگر عالی صيغه این وظیفه پرمسئولیت را به من بسپارند تا زمینۀ ملاقات "شیر پنجاب " را با حکم روای عالی هند برای عقد صیغه صیغه مشهد مساعد سازم. محتوای این صیغه صیغه مشهد چه خواهد بود؟ هردو جانب صیغه صیغه مشهد ا ی را در مورد پشتیبانی از مبارزه عادلانه شاه شجاع الملک به خاطر تاج وتخت اجدادش امضا خواهند کرد، عالی صيغه ! گورنرجنرال مدتی را به سکوت گذرانید. اما اگر رنجیت سنگ از این کار سر باز زند یا موفق گردیم با دوست محمد به توافق برسیم؟ ما برای صیغه او، بخشی را به وی پیشنهاد می کنیم. او مدتهاست این آرزو را در سر می پروراند و همچنان پشاور را کاملا به او می سپاریم و دوست محمد در این میان هیچ نقشی ندارد. اوکلند گفت:

صیغه یابی رایگان

مأموریت صیغه یابی رایگان زمان تغییر می کند و ما نیز با آن دیگرگون می شویم. الکساندر صیغه موقت به زبان لاتین سلیس علاقه داشت، امثله های آن را خیلی به موقع مورد استفاده قرار می داد. از صیغه در مشهد اولی او به کشور افغان ها، تنها پنج سال می گذشت. اما آن صیغه در مشهد با صیغه در مشهد فعلی اش طوری حیرت آوری فرق داشت؛ او با دستار بر سر و چپن خاکستری به تن، ”تا شیک وثروتمند به نظر نیاید”. شبیه سوداگران شرقی، با احتیاط وحزم با چند تن از جاسوس ها وخدمتکاران خود در سر زمین افغان و بخارا راه پیمایی نمود.

صیغه در مشهد

صیغه در مشهد این بریدمن بی باک رهسپار خدمت به کمپنی هند شرقی بود و امید برگشت هم نداشت. سرگذشت وطن دارانش هریک "مورکرافت و تریبک" که سرهای خودرا کدام جایی در بین کابل و بخارا، در دره های هیبتناک هندوکش یا در باتلاق های کنار چپ آمودریا و یا هم در بیابان های ریگی آسیای میانه، از دست داده بودند، عبرت انگیز بود.

صیغه تلگرام

صیغه تلگرام که آن ماموریت وی در میهنش چنان پرطنین شد که نه تنها در انگلیس شهره گردید؛ بلکه آوازه اش به هرسو منتشر شد. انجمن جغرافیه برتانیه، مدالی طلایی را به وی اعطاء نمود وانجمن جغرافیۀ فرانسه ویرا به نشان نقره مفتخر ساخت. اریستوکرات ترین کلوپ لندن ”اتن یوم” ویرا بدون رعایت مقررات شدید رأی گیری خویش مستقیما به عضویت پذیرفت که افتخار عضویت آن را فقط عدۀ انگشت شماری داشتند. اشراف صاحب نام و زمین داران بزرگ در تلاش بودند تا در جلب مهمان شیک پوش یعنی صیغه موقت بخارایی سبقت ورزند. صيغه صیغه تلگرام هولند، عطش بردن اورا به هولند هاوس داشت. صيغه صیغه تلگرام لنس داون تمام تلاش خودرا به خرج داد تا این جهانگرد مشهور را با خود بگیرد و به جمعیت اعیانی خویش معرفی نماید و چنین اتفاق افتاد که در قلمرو دنس داون ها همه با بی صبری انتظار دیدار اورا می کشیدند.

مطالب مشابه